Om EconSec

Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet/Lund university Economic Security Institute (EconSec) är institut under Work, Technology and Social Change Research Centre (WTS).

Syftet är att bidra till vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet för individer och samhälle. Econsec ska stödja forskning och utbildning inom området Ekonomisk trygghet.

I målsättningen ingår att bidra till att definiera och etablera Ekonomisk trygghet som ett forskningsområde. Forskare inom skilda discipliner är en viktig resurs för detta fokusområde. Econsec arbetar för att sprida information om denna forskning och att stärka den på olika sätt där nätverkskontakter är en väg. Under 2014-2015 samlas en forskargrupp i en Pufendorf Advances Study Group. Econsec samarbetar med det Vetenskapliga rådet vid Kronofogdemyndig­heten och forskare på andra lärosäten.

Econsec organiserar uppdragsutbildning och för närvarande deltar fyra myndighets­dok­torander från Kronofogdemyndigheten och en från Smittskyddsinstitutet i Econsecs forskarskola.